Try Our New BETA Version
GO
Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 8 of 8 (0.002 secs)
You searched for: subject:"Nőnevelés"
[audio]Mindent A Nőkről 45 - Civil Radio, Elekes Irén
beszélgetés László Zsófia, levéltárossal, Kuzma Margit levelezése, egy középosztálybeli magyar lány neveltetése
Keywords: nőművelődés; nőművelés; nőnevelés; nőtörténet
Downloads: 2
[audio]Mindent A Nőkről 4 - Civil Radio, Elekes Irén
Beszélgetés Borbíró Fanni, irodalomtörténésszel.Nőnevelés, nők a forradalomban. Az 1840-es években a közéletben élénk diskurzus folyt a nőnevelésről. Sorra alakultak a nőnevelő intézetek és a tanügyi szakma is külön figyelmet szentelt a témának. Már 1844-ben felmerül a nők szavazati jogának kérdése. Borbíró Fanni beszél a korszakról, a ’48-as forradalomról és a benne részt vevő bátor nőkről: Lebstück Máriáról, Buchwald Franciskáról, Teleki Blan...
Keywords: nőművelődés; nőtörténet; nőnevelés
Downloads: 5
[texts]Művek a nőkről, tanulási jogaikról a kora újkori Itáliában - Kéri Katalin
Zusammenfassung: Dieser Aufsatz, derein Teilergebnis einer großen Forschung der Geschichte der Frauenerziehung des XVI-XVII. Jhs. ist, zeigt für uns nach einer kurzen europäischen Zusammenfassung die italienische, hauptsächlich durch Frauen geschriebene, Druckschriftsquellen der Frauengeschichte aus dieser Zeit. In der Frühneuzeit hatten alle Länder des Kontinents begünstigte Aufmerksamkeit für Frauen, Frauenrechte und für Attribute, Bildung, Lehrmöglichkeiten der Frauen...
Keywords: Kéri Katalin; Nőtörténet; Nőnevelés; Neveléstörténet; Művelődéstörténet
Downloads: 315
[texts]Korai hazai források a nőkről és tanuláshoz való jogukról - Kéri Katalin
A nőnevelés történetéről az elmúlt kétszáz évben hazánkban is számos kutatás, elemzés, szintetizáló igényű összefoglalás született. (PUKÁNSZKY, 2006) Az utóbbi években a társadalmi nemek neveléstudományi szempontú vizsgálata is az érdeklődés előterében áll (FORRAY R. – KÉRI, 2007). Ebben a tanulmányban elsődleges és másodlagos források tartalmának szintetizálásával arra törekszem, hogy képet adjak az újkori hazai, a nőkről, a nők művelődési...
Keywords: Kéri Katalin; Nőtörténet; Nőnevelés; Neveléstörténet; Művelődéstörténet
Downloads: 325
[texts]A francia és spanyol nőnevelés történetének feltárása (Historiográfiai áttekintés) - Kéri Katalin
A nevelés- és a nőtörténet gazdag tematikájának kiemelkedő, már a korábbi századokban is gyakran kutatott területét jelenti a nőnevelés múltjának feltárása. A tématerület historiográfiája egyrészt azt mutatja, hogy a nőnevelés-történet az èáltalánosø neveléstörténet egyik ága volt az elmúlt évtizedekben, másrészt pedig a leányiskolák és a lányok neveléséről szóló eszmék kutatásának felfutását láthatjuk...
Keywords: Kéri Katalin; neveléstörténet; művelődéstörténet; nőnevelés; leánynevelés; historiográfia; nőtörténet; gender
Downloads: 119
[texts]Nők csak mértékkel olvassanak…” Adalékok a hazai női olvasóközönség 18-19. századi formálódásának történetéhez - Kéri Katalin
A 18-19. században mindvégig, és egyre szélesebb társadalmi rétegeket érintve követhető nyomon az olvasó nők históriája. A kutatásaink során összegyűjtött, előzetes várakozásunkat messze meghaladó számban a leányok és nők olvasásához tanácsokat és tiltásokat adó források egyértelműen bizonyítják, hogy a könyvek nevelésben és művelődésben betöltött jelentőségét sok korabeli gondolkodó még a család és az iskola hatásánál is fontosabbnak vélte...
Keywords: Kéri Katalin; neveléstörténet; nőnevelés; nőtörténet; művelődéstörténet; neveléstudomány; History of Education
Downloads: 21
[texts]Művelődés a középkori al-Andalúszban, különös tekintettel a nők lehetőségeire - Kéri Katalin
BEVEZETÉS A 8. században az Ibériai-félszigetre lépő arabok és berberek magukkal hozták Hispániába az iszlám kultúráját. A Keletről és Észak-Afrikából érkezett seregek új, az európaitól sokban különböző életvitelt, nyelvi és tudományos ismereteket közvetítettek, azonban keveredve a félsziget lakosságával, sajátos, mind az iszlám, mind pedig a keresztény-zsidó civilizáció szempontjából egyedülálló világot alakítottak ki kontinensünk délnyugati sze...
Keywords: Kéri Katalin; iszlám; középkor; medieval; islam; kalifátus; al-andalus; nőkép; nőnevelés
Downloads: 28
[texts]Tendenciák és eredmények a nőnevelés-történet nemzetközi kutatásában – Neveléstörténet és nőnevelés-történet - Kéri Katalin
A tanulmány – mely a szerző tágabb, a lánynevelés és a női művelődés XVIII-XIX. századi történetét feltáró kutatásaihoz illeszkedik – historiográfiai összefoglalást nyújt arról, hogy a nőnevelés történetének kutatásában melyek a legfontosabb irányzatok. Kritikai áttekintést ad arról, hogy milyen fontos szakirodalmak és forráskiadványok születtek az elmúlt 100-120 évben a nyugati világban, jelezve az egyes országokban, eltérő történelmi korszakokba...
Keywords: nőnevelés története; historiográfia; gender kutatások; female education; historiography; gender; Kéri Katalin
Downloads: 121
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related mediatypes

texts
audio

Terms of Use (31 Dec 2014)